­

I vedtægterne står der:

”Ejendoms-og forsyningsudvalget” tilvejebringer drifts- og vedligeholdelsesplaner for byens bygninger, elforsyning, veje, vandforsyning, renovation, afvanding, sneplovning og sikkerhedsforhold (brandberedskab, hjertestarter og lign.). Forhold vedr. vandforsyning varetages af udvalget i henhold til det gældende vandregulativ. Udvalget udsender hvert forår oplæg til vedligeholdelsesprojekter, som husejerne kan bidrage til i løbet af sommeren efter udvalgets anvisning i oplægget. Udvalgets budget finansieres af kontingentet, jf. § 6, og dækker løbende udgifter til drift af ansvarsområdet. Ved særlige tiltag kan generalforsamlingen afsætte øremærkede budgetbeløb.

 

­