­

Medlemmer:

Morten Lassen - Direksberg (formand)
Anne Ficher - Tjerren
Jens Ole - Gøken
Vibeke Rasmussen - Kråkan

Udvalgets generelle målsætning
Den generelle målsætning for drift og pleje tager udgangspunkt Brunnberg bys værdier bl.a. i værdien om respekten for artsrigdom. Landskabet i og omkring byen skal holdes åbent således, at de eksisterende vide udsigter kan bevares.Høslæts- markerne skal fortsat slås, således at den vilde eng- og overdrevsflora i videst muligt omfang bevares.Skovarealerne drives og plejes med henblik på at etablere stabile skovtyper/-områder med ringe plejebehov og stor biologisk diversitet.Byens interne arealer omkring bebyggelse og veje, holdes velplejede ved røjning af græs, urter og uønsket træagtig opvækst. De interne områder friholdes for skæmmende oplagring/henstilling. Værdifulde karaktertræer og landskabshistoriske elementer som f.eks. røser, skal beskyttes og bevares.

Beretning 2019

Brunnberg Landskab

­